14/06/2024
Македонија

Втор донаторски состанок на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам

Во просториите на Владата на Република Македонија, денеска, во организација на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот (НКСНЕБПТ) се одржа Втор донаторски состанок на кој присуствуваа претставници на амбасадите, меѓународните организации  и невладиниот сектор во земјата.

На состанокот, беа разгледани тековните активности на Националниот комитет и беше констатирано дека треба да се интензивираат средбите со цел  поуспешна координација на проектите во кои меѓународните партнери и граѓанските организации учествуваат, а кои подоцна се имплементираат во согласност со Акциските планови.

Во своето обраќање пред присутните, Националниот координатор Борче Петревски, кој беше придружуван од заменикот Џеладин Ајвази, изрази благодарност и признание за големата посветеност и поддршка од страна на меѓународните партнери граѓанските организации во Република Македонија, кои придонесуваат  во работењето на националното координативно тело и планираните активности.

„Целта на состанокот е да ги ажурираме и усогласиме  активностите  на меѓународните партнери и организациите од граѓанското општество со цел да се согледаат приоритетите за поефикасна соработка, поквалитетни резултати и долгорочен ефект од активностите во областа на превенцијата и спречувањето на насилниот екстремизам и борбата против тероризмот” рече Петревски.

Беше констатирано дека Владата на Република Македонија, со приоритетните цели кои се планирани за периодот 2019-2022 година, ја потврдува посветеноста на  превенцијата и сузбивањето на овие закани, со координирана акција  со стратешките партнери и нашите соседи во регионот.

Како приоритет, во идните активности беше нагласено и поактивното вклучување на НВО секторот во конкретни проекти, со цел усогласување и унапредување на механизмите за постигнување комплементарност.

Учесниците на Донаторскиот состанок ги презентираа  своите тековни и идни проекти,  а кои се однесуваат на спречување на радикализацијата и насилниот екстремизам, кои можат да водат кон тероризам, поздравувајќи ја иницијативата за интензивирање на соработката во иднина, со што како што оценија ќе се остварат стратешките приоритети и цели на локално, национално и регионално ниво.