18/06/2024
Охрид

Втора седница на Советот за развој на Југозападниот плански регион

Градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков присуствуваше на втората  седница на Советот за  развој на Југозападниот плански регион што денеска се одржа во Струга.

На дневен ред беа повеќе точки меѓу кои  Разгледување на годишните сметки за работење на центарот за развој на Југозападниот плански регион во 2021 година и за проектот  „Одржлив  и инклузивен рамномерен регионален развој- прва фаза на спроведување“.

На средбата се разгледуваше информацијата за Грантова шема во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – втора фаза на спроведување“. Се дискутираше и  за повикот за регионални проекти за развој на планските региони  преку Програмата  за регионален развој 2022   -23 година на Бирото за регионален развој, а на дневен ред беше и информацијата за тековна реализација на регионалните проекти финансирани преку  Програмата за регионален развој 2021-22 година .

Во вториот дел од седницата  се одржа презентација за легислативата за изработка и донесување на Просторниот План  на РСМ  од страна на Министерството за животна средина  и просторно планирање  и презентација на методологијата и видови на документи потребни како документациска  основа за изработка на ППРСМ од страна на Агенцијата за планирање на просторот.

Покрај Охридскиот градоначалник Пецаков, на настанот присуствуваа и градоначалниците од општините: Вевчани, Дебар, Дебрца, Кичево, Македонски Брод,  Пласница,  Струга и Центар Жупа,  како и претставници од невладиниот  и бизнис сектор.


WebOhrid / 16.03.2022 / Општина Охрид