Бројни награди за ученици од ОУ „Григор Прличев“ на повеќе натпревари

Ученици од ОУ „Григор Прличев“ Охрид освоија бројни награди на натпреварите  по хемија, математика, природни науки и биологија, како и по македонски јазик, кои завршија во саботата.

На државниот натпревар по хемија кој се одржа во Скопје на ПМФ –Ихститут за хемија ученичката Сара Коваческа IX 1 одд под менторство на наставничката Милица Петкоска го освои II место.

На државниот натпревар по математика ученичката Емилија Николовска VII одд ја освои I награда и со тоа обезбеди учество на ЈММО (Јуниорска Младинска Олимпијада), во која учествуваат најдобрите математичари до 15,5 години.

На регионалниот натпревар по природни науки и биологија кој се оджа на … нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

IV одд. (природни науки)

Елена Веруш I награда ментор: Валентина Трпеска
Ива Чанова II награда ментор: Мимоза Трајческа
Ања Гуџоска II награда ментор: Мимоза Трајческа

V одд. (природни науки)

Иван Буриќ I награда ментор: Љубица Тодороска
Дарио Павлески III награда ментор: Љубица Тодороска
Христијан Клечкароски III награда ментор: Љубица Тодороска
Софија Ставрева пофалница ментор: Љубица Тодороска
Ева Карамитре пофалница ментор: Љубица Тодороска

VI одд. (природни науки)

Мила Петровиќ II награда ментор: Валентина Петровска
Митко Савев II награда ментор: Валентина Петровска
Софија Милеска III награда ментор: Валентина Петровска
Петар Крцоски III награда ментор: Валентина Петровска
Јана Патчева III награда ментор: Валентина Петровска
Матеа Наумоска III награда ментор: Валентина Петровска
Ангелина Јолеска пофалница ментор: Валентина Петровска

VIII одд. (биологија)

Евгенија Цветаноска пофалница ментор: Валентина Петровска

IX одд. (биологија)

Александра Балева III награда ментор: Зоре Ѓоршовска
Тамара Крстаноска пофалница ментор: Илинка Лекоска

На регионалниот натпревар по германски јазик кој се одржа на 5.5.2018 во нашето училиште нашите ученици ги освоија следните места:

VI одд.

Марија Перовска I место ментор: Билјана Атанасовска
Јована Димоска II место ментор: Билјана Атанасовска
Јана Петанова III место ментор: Билјана Атанасовска

VII одд.

Ивана Треневска I место ментор: Моника Герасимоска
Нина Стевоска III место ментор: Моника Герасимоска

VIII одд.

Емилија Митреска III место ментор: Билјана Атанасовска
Ивона Пазаркоска III место ментор: Ивана Маховска Шикалеска

На регионалниот натпревар по македонски јазик кој се одржа 21.4.2018.год во ОУ „Братство и единство“ во Охрид ученичката Јана Петреска IX3 одделение го освои I место, под менторство на професорката Лилјана Ставреска. Ученичката Екатерина Спироска IX 6 одд од подрачното училиште во Нас. Рача под менторство на професорот Кире Стојаноски го освои II место.