30/05/2024
ДебрцаОхрид

Црвен крст Охрид организира обука за негуватели на стари лица и лица со попречености

Црвен крст Охрид е овластена организација за спроведување на обуки за Негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост во Охрид и Дебрца, согласно верификувана програма од страна на Центарот за образование на возрасните и Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија.

Со цел развивање на услугите за долготрајна нега на стари лица и лица со попреченост од страна на квалификуван и професионален кадар, Црвен крст Охрид организира обука за негувател/ка на стари лица и лица со попречености. Обуката, која содржи теоретски и практичен дел, трае 3 месеци, а ќе се реализира во простории на Црвен крст Охрид, прилагодени и опремени со потребната опрема и помагала и со почитување и примена на соодветните протоколи за заштита од Ковид-19. Обуката ќе ја изведува наставен кадаредукатори (доктор по медицина, медицинска сестра, социјален работник и дефектолог), пет дена во неделата, во период заеднички договорен. По успешно завршената обука кандидатот се стекнува со соодветен меѓународно признат сертификат за Негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост.

Заинтересираните кандидати на возраст од 18-60 години, ќе можат да добијат повеќе информации и искажат интерес за обуката со јавување на еден од телефоните 046 261909 и 070 315309, на е-маил: ohrid@redcross.org.mk или во просториите на Црвен крст Охрид.

Конкурсот за пријавување на кандидати за обука на Негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост ќе биде отворен од 24.01. до 04.02.2022.

Црвениот крст Охрид ги очекува сите оние кои имаат желба и потреба да стекнат вештини и знаења за помош и нега на стари лица и лица со попреченост и се стекнат со меѓународно признат сертификат за негувател/ка. Со тоа стануваат дел и од тимот на негуватели во Центарот за нега при Црвен крст Охрид.


WebOhrid / 24.01.2022 / Црвен крст Охрид