18/05/2024
Регион/Свет

Ден на човековите права

Денот на човековите права се одбележува секоја година на 10 декември – денот кога Генералното собрание на Обединетите нации во 1948 година ја усвои Универзалната декларација за човекови права. Оваа година, Денот на човековите права започнува едногодишна кампања за одбележување на престојната 70-годишнина од Универзалната декларација за човекови права, документ кој ги прогласува за неотуѓиви правата што секој ги има, без оглед на раса, боја, религија, пол, јазик, политичко или друго мислење, национално или социјално потекло, имот, раѓање или друг статус. Тоа е најпреведуваниот документ во светот, достапен на повеќе од 500 јазици.

Изработена од претставници од разни правни и културни потекла од сите региони во светот, Декларацијата поставува универзални вредности и заеднички стандарди на достигнувања за сите народи и за сите нации. Таа воспоставува еднакво достоинство и вредност на секој човек. Благодарение на Декларацијата и обврските на државите кон нејзините принципи, достоинството на милиони луѓе е подигнато и се постави основа за поправеден свет. Додека неговото ветување допрва треба да биде целосно реализирано, самиот факт дека го поминал тестот на времето е доказ за трајната универзалност на нејзините повеќегодишни вредности на еднаквост, правда и човечко достоинство.

Универзалната декларација за човекови права ни дава право на сите. Принципите зацртани во Декларацијата се релевантни денес како што беа во 1948 година. Треба да се залагаме за сопствените права и за другите. Ние можеме да преземеме акција во секојдневниот живот, да ги почитуваме правата што ги штитат сите и со тоа да го промовираме сродството на сите човечки суштества.

WebOhrid