22/04/2024
Регион/Свет

Ден на нулта дискриминација

На денот на нулта дискриминација, УНАИДС го истакнува правото на сите да бидат ослободени од дискриминација. Никој не смее да биде дискриминиран поради неговата возраст, пол, родов идентитет, сексуална ориентација, попреченост, раса, етничка припадност, јазик, здравствен статус (вклучувајќи и ХИВ), географска локација, економски статус или статус на мигрант, или од која било друга причина. За жал, сепак, дискриминацијата продолжува да ги поткопува напорите за постигнување на поправеден свет. Многу луѓе се соочуваат со дискриминација секој ден врз основа на тоа кои се тие или што прават.

Дискриминацијата нема да исчезне без активно решавање на незнаењето, практиките и верувањата што го поттикнуваат. Ставањето крај на дискриминацијата бара акција од сите. Денот на нулта дискриминација е можност да се истакне како секој може да биде дел од трансформацијата и да се залага за поправедно општество.

Дискриминацијата често се темели на дезинформации или страв од непознатото. Со поглед на луѓето во секојдневните ситуации, овогодинешната кампања ги предизвикува луѓето да препознаат каде се случува дискриминацијата и да преземе акција за да го спречи тоа. Секој има право да ужива во безбедна и негувачка околина. Секој има право на добра здравствена заштита. Секој има право да ги сака оние кои ги сакаат.

„Ние нема да ја оствариме нашата визија за здравјето или да реализираме било кои цели на одржливиот развој ако не се соочиме со дискриминацијата.“ – изјави Мишел Сидибе, извршен директор на UNAIDS.

WebOhrid