Меѓународен ден на планините

Речиси една милијарда луѓе живеат во планинските области, а над половина од човечката популација зависи од планините за вода, храна и чиста енергија. Сепак, планините се под закана од климатските промени, деградацијата на земјиштето, прекумерната експлоатација и природните катастрофи, со потенцијално далекусежни и катастрофални последици, и за планинските заедници и за остатокот од светот.

Планините се рани показатели за климатските промени и додека глобалната клима продолжува да се загрева, планинските луѓе – некои од најгладните и најсиромашните во светот – се соочуваат со уште поголема борба за да преживеат. Зголемувањето на температурите исто така значи дека планинските глечери се топат со невидена брзина, кои влијаат на снабдувањето со слатка вода за милиони луѓе. Планинските заедници, сепак, имаат богатство од знаење и стратегии акумулирани со генерации, за тоа како да се прилагодат на варијабилноста на климата.

Климатските промени, варијабилноста на климата и катастрофите предизвикани од климата, во комбинација со политичката, економската и социјалната маргинализација, ја зголемуваат ранливоста на планинските народи за недостатокот од храна и екстремната сиромаштија. Во моментов, околу 39 проценти од планинското население во земјите во развој, или 329 милиони луѓе, се проценува дека се ранливи поради несигурноста во храната.

Како што се зголемува ранливоста на планинските групи, миграцијата се зголемува и во урбаните центри и во странство. Оние што остануваат честопати се жени, оставени да управуваат со фармите, но со мал пристап до кредити, обука и права на сопственост на земјиштето. Миграцијата надвор од планинските области, исто така, ќе резултира со непроценлива загуба во смисла на обезбедување екосистемски услуги и зачувување на културниот и агробиодиверзитетот. Инвестициите и политиките можат да ги ублажат суровите услови за живот на планинските заедници и да ги пренасочат трендовите на миграција од планинските области.