Прирачник за подготовка за полагање на стручен испит за работа во автошкола и испитен центар

Работна средба на РСБСП со претставници од СВР Скопје и претставници од автошколите од Скопје со цел промоција и дистрибуција на ” Прирачник за подготовка за полагање на стручен испит за работа во автошкола и испитен центар”