20/06/2024
Охрид

Продоложение на 28та седница на Советот на Општина Охрид

Прекинатата 28-ма седница на Советот на Општина Охрид, која беше одржана на ден 10.06.2019 година, ќе продолжи на ден 26.09.2019 година (четврток) со почеток во 11:00 часот.

За расправа останаа следните точки од Дневниот ред:

Предлог- одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на изменет годишен план за вработување во ЈП„Нискоградба Охрид“ Охрид за 2019 година.
Информација околу состојбата и начинот на користење на плажите на територија на општина Охрид.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска