Расчистена дива депонија на улицата „Ристо Чадо”

Екипите на ЈП „Охридски Комуналец” расчистија уште една мапирана дива депонија на улицата „Ристо Чадо”. Подигнати се огромни количини кабаст отпад и друг вид комунален отпад кој несовесни граѓани и околното население го расфрлиле на оваа локација.


ВебОхрид / 25.02.2022 / Општина Охрид