19/05/2024
Охрид

Санирани и ревитализирани спомен-обележјата во градскиот парк

По налог на Општина Охрид, екипите на ЈП „Градски гробишта“ и ЈП „Охридски Комуналец“ реализираа активности за уредување на спомен-обележјата и зелениот простор во нивна близина.

Санирани се и исчистени бистите и спомен-плочите и извршено се соодветно хортикултурно уредување на околината.

Овие активности се дел од Програмата за работа на Одделението за култура. Во иднина, согласно програмските активности и во соработка со јавните претпријатија предвидено е да бидат ревитализирани, санирани и обновени останатите споменици во надлежност на Локалната самоуправа.


WebOhrid / 06.04.2022 / Општина Охрид