21/05/2024
Македонија

Со засилените контроли пред Велигден уништени над 31 илјади небезбедни јајца

Инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство, пред Велигденските празници спроведоа вкупно 181 вонредни, засилени контроли, во производството, преработката, дистрибуцијата и продажбата на јајца на македонскиот пазар. Како небезбедни поништени се над 31 илјада јајца.

Од вкупниот број контроли, најголемиот дел, односно 110, спроведени се во малопродажните објекти, а извршени се и 35 контроли на зелените пазари и 36 контроли на сортирници за јајца.

Со контролите констатирано е дека дел од операторите со храна извршиле несоодветно класифицирање и означување на јајцата, непоседувале комерцијален документ кој ја следи пратката, во промет пуштиле бојадисани јајца во неодобрен објект за таа намена, а констатирани се и други недоследности од помал обем. Од страна на инспекциските служби издадени се 10 решенија за отстранување на констатираните недоследности, спроведени се 4 едукации и изречени се 4 парични казни.