Средба помеѓу директорките од ООУ „Живко Чинго“ – Велгошти и ОУ „Цирковце“ – Кидричево, Словенија

На иницијатива на проф. д-р Љупчо Кеверески, во ООУ „Живко Чинго“ – Велгошти се реализира средба со директорката Љубица Ангелоска Кркачоска и Иванка Корез директорка на ОУ „Цирковце“ општина Кидричево, Словенија. Средбата беше во функција на збратимување на двете училишта.


WebOhrid / 02.08.2023 / ООУ „Живко Чинго“ Велгошти