Свикана четириесет и деветтата седница на Советот на општина Охрид

Претседателката на Советот на општина Охрид, Живка Ангелоска, донесе Решение за свикување на четириесет и деветтата седница.

Седницата е закажана на 09.10.2020 година (петок) со почеток во 10:00 часот, а ќе се одржи преку интернет конференциска врска. Предложен е следниот:

ДНЕВЕН   РЕД

  1. Предлог одлука за намера за реализација на проекти по пат на долгорочно домашно задолжување на општина Охрид во рамки на вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2).