Левица: Aлармантна состојба во сообраќајот низ Охрид

Партијата Левица ЛО Охрид испрати соопштение до медиумите, во кое стои: „Додека модерните држави низ различните страни на светот ги реализираат најдобрите

Read more

Доделени наградите на учесниците на шестиот Интернационален Бреинобреин натпревар

На пригодна свеченост, почитувајќи ги мерките за заштита од Ковид-19, во просториите на Црвен крст Охрид беа доделени наградите на

Read more

Јавна презентација и јавна расправа по нацрт извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ЛУПД за ГП 1 КП бр. 1544/1 КО Трпејца

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,

Read more