Едукативни видеа од Проектот „Мапирање и управување со трската во Охридското Езеро“

Во периодот од 10.09.2022 до 19.10.2022 година, Здружението за заштита и одржлив развој на животната средина – Регионален зелен центар

Read more

Теренска документација, лоцирање и евиденција на преостанатите појаси на трска на територија на општина Охрид

Во периодoт од 15.09.2022 до 17.10.2022 година, Здружението за заштита и одржлив развој на животната средина – Регионален зелен центар

Read more