20/06/2024

улица

Охрид

„Јане Сандански“ добива современа сообраќајна сигнализација

Реконструираната улица „Јане Сандански“ добива сообраќајна сигнализација по сите современи стандарди. Покрај обележување на основната хоризонтална сигнализација, обележани се велосипедски патеки

Read More