18/05/2024
Охрид

Успеси на учениците од Охрид и Дебрца на Државниот натпревар по македонски јазик и литература

На 42-от државниот натпревар по македонски јазик и литература што се одржа на 11.5.2019 година (сабота) во ОУ „Блаже Конески“- Велес, учениците од Охрид и Дебрца ги постигнаа следниве резултати:

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА:

3 место – Основно училиште OУ „Братство Единство“ Охрид Константина Крежеска VIII одделение, ментор Љубинка Михајловска 90 поени.

3 место – Основно училиште ОУ „Кочо Рацин“ Охрид Софија Алачксока VIII одделение, ментор Фила Вероска-Стојковска 89 поени.

ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА:

2 место – Основно училиште ОУ „Братство Единство“ Oхрид Габриела Алексоска IX одделение, ментор Маја Гугоска 95 поени.

2 место – Основно училиште ОУ „Григор Прличев“ Охрид Стефан Паункоски IX одделение, ментор Силвија Мосовска 93 поени.

2 место – Основно училиште ОУ „Дебрца“ С. Белчишта Илина Нечкоска IX одделение, ментор Татјана Новеска 91 поен.

3 место – Основно училиште ОУ „Кочо Рацин“ Охрид Марија Наумовска IX одделение, ментор Наташа Неданоска 90 поени.

3 место – Основно училиште ОУ „Живко Чинго“ Охрид Софија Кироска IX одделение, ментор Никола Дафинчески 87 поени.

ВТОРА ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА:

3 место – Средно училиште Општинско средно училиште „Св.Климент Охридски“ – Охрид Елена Шаптеска II година, ментор Ирена Бачиќ 88.5 поени.