21/06/2024
Охрид

Д-р Митре Милошевски: Здравјето е човеково право, да го чуваме, здравје за сите, здравје насекаде!

7 Април е Светски ден на здравјето, ден посветен за подигање на свеста за здравјето на луѓето ширум светот.

По тој повод кандидатот за градоначалник Д-р Митре Милошевски посакува што поголемо подобрување и унапредување на здравјето и добросостојбата на сите граѓани преку високо квалитетен здравствен систем.

Охрабрување за сите колеги и здравствени работници за којшто секогаш примарна цел е грижата за здравјето на граѓаните.

Д-р Митре Милошевски – кандидат за градоначалник на Охрид: Здравјето е човеково право, да го чуваме, здравје за сите, здравје насекаде!