22/04/2024
Охрид

Левица поднесе иницијатива за поставување јавно осветлување во село Орман

На 31.10.2022 година членот на советот во Општина Охрид од политичката партија Левица – Виолета Аврамоска до претседателот на Совет на Општина Охрид – Сашо Донев поднесе иницијатива за поставување на јавно осветлување во село Орман.

„Загрозена е безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Жителите на ова село плаќаат 184 денари секој месец за јавно осветлување на локалната самоуправа, а се без улично осветлување. Овие жители заслужуваат достојни услови за живеење.“ – стои во образложението.


WebOhrid / 02.11.2022 / Левица ЛО Охрид