21/06/2024
Дебрца

Резултати од конкурсот за доделување на ученички и студенски стипендии

Резултати од конкурсот за доделување  на ученички и студенски стипендии од  конкурсот кој го распиша градоначалникот Зоран Ногачески.

За датумот на врачување на решенијата за доделените стипендии, кандидатите ќе бидат лично известени. Добитниците на стипендии задолжително треба да достават копија од трансакциона сметка на која ќе се врши исплатата, а за малолетните лица задолжително е присуство на родител.

По разгледувањето на документацијата доставена од кандидатите до општина Дебрца, Комисијата изврши селекција на кандидатите, и за стипендисти ги избра :

Во групата стипендисти запишани во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година 

 1. Елена Стојче Наумоска ;
 2. Јована Славе Јоноска ;
 3. Гоце Стојче Наумоски ;
 4. Петар Игор Калески ;
 5. Моника Ѓоко Јонческа ;
 6. Александар Љупчо Ѓорески ;
 7. Магдалена Петре Голабоска ;
 8. Кристина Миле Јорданоска ;
 9. Петар Јоне Илоски ;
 10. Викторија Ристо Петрески ;
 11. Оливер Никола Бутески ;
 12. Сања Сашо Николоски ;
 13. Сара Златко Јолакоски ;
 14. Дане Веселин Кузманоски ;
 15. Марија Кирчо Паункоска.

Во групата стипендисти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година 

 1. Христијан Владо Кузески ;
 2. Теодора Славко Стрезоски ;
 3. Дамјан Томе Левески ;
 4. Виолета Гоце Ристеска ;
 5. Милица Диме Савеска.