Обука за основни принципи на управување со организации и процес за изработка на стратегија за односи со јавност за синдикалните организации

Македонското здружение за заштита при работа е прва професионална невладина организација на стручните лица за безбедност при работа која 50

Read more

Единиците на АРМ изведоа вежби на Центарот за обука на вода

Деновиве на Центарот за обука на вода во Охрид, Армијата на Репубика Македонија направи повеќе вежби за делување на вода,

Read more

Јавен повик за пријавување на кандидати за курс за спасители на отворени води

Црвен крст Охрид за потребите на Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид објавува повик за пријавување на

Read more

Спроведен експертски мониторинг на зимската обука за интернационални водичи во планина

Во периодот од 15 – 18.02.2018 година, на Попова Шапка беше спроведен експертски мониторинг на зимската обука која ја спроведува

Read more