Едукативни видеа од Проектот „Мапирање и управување со трската во Охридското Езеро“

Во периодот од 10.09.2022 до 19.10.2022 година, Здружението за заштита и одржлив развој на животната средина – Регионален зелен центар

Read more

Мајер-Рокитански-Кастер-Хаузер синдром

Мајер–Рокитански–Кастер–Хаузер синдром / Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome MKБ: Q 51.0/ Q 52 Преваленца/распространетост: 1/5-10.000 Мајер–Рокитански–Кастер–Хаузер (МРКХ) синдромот претставува ретка конгенитална болест

Read more