Нова студија на Еко-свест: Во Битола најисплатлива алтернатива е загревањето од сонцето

Најновите истражувaња од експерти во соработка со Центарот за истражување и информирање за животната средина „Еко-свест“ покажуваат дека воспоставувањето на

Read more