Започна изградбата на спортската сала во ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“

После долгогодишните најави во ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид, започна изградбата на спортска сала, која се гради како дел од проектот „Изградба на 145 спортски сали“ на Министерството за образование и наука, а во соработка со Локалната самоуправа на општина Охрид.

Спортската сала е објект со големина од 650м2 комплетно опремена со потребните спортски реквизити, а динамиката за нејзина изградба ќе зависи и од временските услови.Предвидено е таа да биде пуштена во употреба со почетокот од следната учебна година.

Како составен дел на истиот проект предвидена е замена на постојната покривна конструкција како и замена на дотраената дрвена дограма со нова. Овие градежни активности ќе бидат реализирани до почетокот на учебната 2019/2020 година.