Известување за жителите на селата Свиништа, Завој, Опеница, Косел, Куратица и Речица

Врз основа на добиените известувања од Агенцијата за храна и ветринарство-Сектор за инспекциски надзор на Република Северна Македонија, Инспекторатот при

Read more

Во тек е имплементацијата на проектот „Дувалo: од предизвик до решение – Промоција и заштита за одржлива заедница“

Во тек е имплементација на проектот „Дувалo: од предизвик до решение – Промоција и заштита за одржлива заедница“. Основна цел

Read more

Водата во Свиништа, Завој, Куратица, Опеница и Косел сè уште не е безбедна за пиење

При повторената контрола и анализа на квалитетот на водата за пиење од селските водоводи во општина Охрид извршена на 14

Read more