20/04/2024

лето

Охрид

Јубилејна, 55. македонистичка школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура на УКИМ, во Охрид

Со учество на шеесетина семинаристи, од универзитетските центри од Австрија, Германија, Грција, Италија, Полска, Кореја, Романија, Руската Федерација, САД, Словачка,

Read More