Одржани средби со жителите од УЗ „Гоце Делчев“ и МЗ „Рамне“

Градоначалникот Јован Стојаноски, заедно со претставници од локалната администрација и директорите на јавните претпријатија, одржа средба со жителите од урбаната

Read more